Fundacja IBRAS
Fundacja powstała w styczniu 2009 rokuskupia ona doświadczonych specjalistów/ki w dziedzinie badań, edukacji, doradztwa i psychologii organizacji. Naszym celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego teraz i w przyszłości. Nazwa IBRAS zawiera również zasady, które przyświecają nam w działaniu: innowacyjnie, bardziej, razem, aktywnie, społecznie.W okresie swojej działalności zrealizowaliśmy wiele projektów badawczych oraz edukacyjnych, m.in.

  • projekt badający sytuację osób niepełnosprawnych finansowany ze środków Urzędu Miasta „Wspólnie na rzecz integracji. Diagnoza preferencji, oczekiwań i potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Poznania”
  • projekt dotyczący nauczania o społeczeństwie obywatelskim metodami aktywnymi, kierowany do studentów/ek specjalności pedagogicznych „Pracownia Przyszłego/ej Wychowawcy/czyni”
  • organizacja pokazów filmowych oraz dyskusji dla seniorów „Filmowe spotkania ze światem”

Fundacja IBRAS  współpracuje również  z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi oraz jednostkami samorządowymi z całego kraju. Posiadamy rekomendacje Urzędu Miasta Poznania oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jako partnerzy włączaliśmy się w realizację innych projektów np. „Diagnoza zasobów ludzkich wielkopolskich organizacji pozarządowych segmentu kultury” finansowanym ze środków MKiDN oraz projekty „Wielkopolska Sieć Wolontariatu” oraz „Inicjatywy Obywatelskie” finansowanymi ze środków FIO 2010. Dwukrotnie współorganizowaliśmy Dni Równości i Tolerancji w Poznaniu, prowadząc warsztaty antydyskryminacyjne w szkołach, seminaria oraz happeningi.

Od stycznia 2010 roku posiadamy filię na terenie woj. Śląskiego. Na terenie województwa  realizujemy trzy projekty edukacyjne w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”, które istnieje od 1997 roku. Tworzą je autorzy, trenerzy i realizatorzy programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej” – rekomendowanego przez MEN i PARPA. Stowarzyszenie ma kilkunastoletnie doświadczenie w uczeniu nauczycieli prowadzenia zajęć metodami aktywnymi. Trenerzy Stowarzyszenia to zespół trenerski o kilkunastoletnim stażu (superwizorzy i trenerzy II ST PTP). Stowarzyszenie realizowało programy szkoleniowe we współpracy m.in. UM Wrocławiem, UMiG w Zabrzu oraz licznymi szkołami. Ich doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje zapewniają nas o profesjonalnym przeprowadzeniu szkoleń.


Zapraszamy do odwiedzin naszej strony