Harmonogram szkoleń

Zjazd

Temat

Data

Prowadzący

1

Warsztat wprowadzająco-motywacyjny – 8h

30.03.2011

Jacek Sańko

Martyna Markiewicz

2

Społeczeństwo obywatelskie – 25h

31.03-2.04.2011

Jacek Sańko

Martyna Markiewicz

3

Edukacja rozwojowa– 25 h

27-29.04.2011

Anna Kudarewska,

Anna Huminiak

4

Prawa człowieka – 25 h

12-14.05.2011

Anna Kuczak

Martyna Markiewicz

5

        
        Edukacja międzykulturowa – 25 h

08-10.06.2011

        Katarzyna Szajda 

        Ondřej Lochman

6

Podstawowy warsztat trenerski – 30 h


27-29.08.2011

Martyna Markiewicz

Anna Graczyk-Osowska

7

Skuteczna komunikacja z uczniami – 30 h

19-22.09.2011

Jakub Kołodziejczyk,

Jerzy Rządzki

8

Prowadzenie zajęć z klasą metodami aktywnymi  cz. 1 - 10 h 

22-23.09.2011

Jakub Kołodziejczyk,

Jerzy Rządzki

9

Prowadzenie zajęć z klasą metodami aktywnymi cz. 2 – 10 h

Pokonywanie trudności w pracy z klasą - 20 h

11-13.10.2011

Jakub Kołodziejczyk,

Jerzy Rządzki