Aktualności

Pierwsze seminaria za nami

opublikowane: 16 sty 2012, 01:59 przez Monika Czernik-Cichoń   [ zaktualizowane 16 sty 2012, 02:04 ]

Od października ubiegłego roku uczestnicy i uczestniczki projektu przeprowadzają indywidualne 4-godzinne seminaria dla nauczycieli/ek oraz pracowników oświaty z własnej gminy.

Do dnia 15 stycznia 2012 r. odbyły się cztery seminaria. Dwa seminaria odbyły się 3 listopada 2011 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Powstania Warszawskiego w Częstochowie, jedno w Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II w Sosnowcu 15 grudnia 2011 r. oraz jedno w Zespole Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu 4 stycznia br.  
W seminariach wzięło udział już ponad 80 nauczycieli, nauczycielek oraz pracowników oświaty. Temat, jaki został poruszony na trzech seminariach to: dyscyplina w klasie. Jedno seminarium poświęcone było programom edukacyjnym realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej oraz szansom, jakie daje szkołom Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Każdy uczestnik i uczestniczka również w ramach seminarium otrzymał/a dostęp do kursu e-learningowego pt. „Społeczeństwo obywatelskie”.
Dotychczasowe spotkania zostały pozytywnie odebrane i ocenione. Liczymy, że kolejne również spotkają się z uznaniem.

To już jest koniec...

opublikowane: 28 paź 2011, 04:23 przez Monika Czernik-Cichoń

W październiku miało miejsce ostatnie szkolenie z cyklu w ramach projektu „Pracownia Wychowawcy – cykl szkoleń dla Nauczycieli/ek Wychowawców/czyń z terenu woj. śląskiego”/. W daniach 11-13.10.2011 r. odbyła  się druga cześć warsztatów pod nazwą „Prowadzenie zajęć z klasą metodami aktywnymi” oraz „Pokonywanie trudności w pracy z klasą”.

Trudności w pracy z klasą  są zjawiskiem niemal codziennym w życiu szkoły. Nie ma szkoły gdzie nie znaleźliby się uczniowie, których zachowania w sposób trwały nie odbiegałyby od oczekiwań i wymagań nauczycieli oraz obowiązujących norm współżycia. Szkoła, w której pracuje kompetentna kadra pedagogiczna jest w stanie w prawidłowy sposób reagować na problematyczne zaburzenia zachowania uczniów. Reakcje nauczycieli/ek powinny być zawsze dostosowane do wieku i sytuacji danego  ucznia. Powinny też uwzględniać regulamin szkoły oraz szkolny program wychowawczy. Nie ma gotowych rozwiązań czy instrukcji postępowania służących przezwyciężaniu trudności wychowawczych, są jednak pewne podstawowe zasady, które mają walor uniwersalny.  Uczestnicy szkolenia mieli okazję je poznać.

Fotorelacja ze szkolenia

Teraz uczestników i uczestniczki szkolenia czeka wytężona praca samodzielna na gruncie własnej szkoły. Życzymy powodzenia i owocnych seminariówJ

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

opublikowane: 13 paź 2011, 11:12 przez Monika Czernik-Cichoń   [ zaktualizowane 14 paź 2011, 05:34 ]

Drogie Nauczycielki, drodzy Nauczyciele!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Wam wielu sukcesów zawodowych, radości z wykonywanej pracy i energii do podejmowania stojących przed Wami wyzwań .

Pragniemy, aby nie zabrakło Wam inspiracji i zapału do kształtowania w młodych ludziach postaw i wartości budujących społeczeństwo obywatelskie, byście z pasją realizowali się w podejmowanych działaniach, zaś Wasza praca była doceniana przez innych.

Wszystkiego najlepszego J

Zespół Fundacji Instytut Badania i Rozwoju Aktywności SpołecznejJak skutecznie komunikować się z uczniami?

opublikowane: 4 paź 2011, 07:46 przez Monika Czernik-Cichoń

Wrzesień to czas wytężonej pracy dla uczestników/czek naszego projektu nie tylko ze względu na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, ale również na czas aktywności na szkoleniach. We wrześniu udział w szkoleniach wymagał aż pięciodniowej obecności, w terminie 19-23.09.2011 r. miały miejsce warsztaty ze „Skutecznej komunikacji z uczniem” oraz pierwsza część warsztatów dotyczących „Prowadzenia zajęć z klasą metodami aktywnymi”. 

Szkolenie poprowadzili:

Jerzy Rządzki – pedagog, terapeuta, trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej, specjalista profilaktyki zachowań problemowych, doświadczony trener Nonviolent Comunication (Porozumienie bez Przemocy). Od wielu lat pracuje też z osobami dorosłymi prowadząc warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności wychowawczych, komunikacji i innych obszarów związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą

oraz  

Jakub Kołodziejczyk – psycholog, trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Szkolnej „Spójrz Inaczej”, posiada tytuł edukatora, Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od kilku lat prowadzi zajęcia o tematyce psychologicznej dla nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów, autor i realizator warsztatów poświęconych: systemowej profilaktyce, radzeniu sobie z zachowaniami agresywnymi uczniów, tworzeniu systemów zapobiegania agresji i przemocy w szkole, dyscyplinie w klasie i wielu innych.

Celem warsztatów ze skutecznej komunikacji było m.in. nabycie praktycznych  umiejętności komunikacyjnych w procesie nauczania. Nauczyciel w szkole ma za zadanie zainteresować uczniów lekcją, aby chętnie uczyli się przedmiotu. Każda z osób komunikujących się w szkole występuje jako nadawca lub odbiorca przekazów werbalnych i niewerbalnych. Wszyscy uczestnicy komunikacji mają swoje zalety, ale i wady, swoje słabości, przyzwyczajenia, nawyki, bagaż doświadczeń i przeżyć, które w bardzo istotny sposób wpływają na komunikację.

Podczas szkolenia uczestnicy/czki mogli/ły zapoznać się ze skutecznymi metodami komunikowania się nie tylko z uczniami, ale także z rodzicami, innymi nauczycielami oraz kadrą zarządzającą. 
W toku szkolenia trenowali/ły umiejętności zadawania pytań, udzielania motywującej informacji zwrotnej. Ćwiczenia praktyczne pomogły w przygotowaniu trafnych odpowiedzi dla trudnych rozmówców i uczyły unikania sporów i przedłużania niechcianych dyskusji, zwłaszcza z trudnym uczniem. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy/czki są w stanie rozwinąć w sposób krytyczny swoje własne zasady komunikacyjne w odniesieniu do swoich uczniów w połączeniu z ich procesem uczenia się.

Na warsztatach „Prowadzenia zajęć z klasą metodami aktywnymi” uczestnicy/czki mogli/ły zaobserwować i doświadczyć w jaki sposób prowadzić zajęcia z klasą, aby nie tylko były skuteczne, ale i atrakcyjne dla ucznia. Druga część warsztatów oraz kolejne i niestety ostatnie już szkolenie, odbędzie się w październiku. Serdecznie zapraszam wszystkich Uczestników i Uczestniczki projektu.

Zachęcamy do odwiedzenia galerii ze szkoleń. 

"Podstawowy warsztat trenerski"

opublikowane: 11 wrz 2011, 14:01 przez Monika Czernik-Cichoń   [ zaktualizowane 11 wrz 2011, 14:30 ]

    W dniach 27-29.08.2011 r.  14 – osobowa grupa uczestników i uczestniczek pod okiem trenerek Martyny Markiewicz oraz Anny Graczyk-Osowskiej poznała podstawowe wiadomości dotyczące uczenia osób dorosłych. Pierwszy dzień poświęcony był edukacji formalnej oraz pozaformalnej. 

Odbyła się dyskusja na temat różnic pomiędzy edukacją formalną i pozaformalną oraz wykorzystywanych metod nauczania. Szkoła jest typową instytucją, w której dominuje edukacja formalna: z góry ustalony program nauczania, plan zajęć, zaplanowane są również testy i sprawdziany wiadomości. W niektórych jednak placówkach wprowadzone są elementy edukacji pozaformalnej: ukierunkowanie na uczestników/czki edukacji i nauczanie oparte na partnerstwie między uczniami a nauczycielem. 

    Następnie każdy z uczestników/czek mógł/a odpowiedzieć sobie na pytanie „co pomaga mi uczyć się efektywnie?”. Dorośli na ogół uczą się najszybciej przez własne doświadczenie i ten wspólny wniosek stał się kolejnym punktem szkolenia. Ogólne omówienie Cyklu Kolba: doświadczenie - refleksja - wnioski – zastosowanie, zamykało dzień pierwszy. Drugi dzień w całości poświęcony był szczegółom cyklu oraz praktykom. Trzeciego dnia został przedstawiony proces grupowy. Dla uczestników/czek projektu to już 6 zjazd, w związku z czym mogli/ły obserwować postępujący proces na własnej grupie jaką tworzą.

Kolejne szkolenia już we wrześniu, a póki co trochę wspomnień - efekty pracy warsztatów sierpniowych.

Wakacje, znowu są wakacje ...

opublikowane: 1 lip 2011, 02:54 przez Monika Czernik-Cichoń

Wszystkim nauczycielom i nauczycielkom życzymy udanego wypoczynku i wspaniałych wakacji. Do zobaczenia w sierpniu na kolejnym szkoleniu :)

Wypoczywajcie rozsądnie abyście mogli wrócić do pracy zdrowi, pełni sił i chęci na nowy rok szkolny.

Para mieszana...

opublikowane: 1 lip 2011, 02:44 przez Monika Czernik-Cichoń   [ zaktualizowane 1 lip 2011, 03:09 ]

    W terminie 08-10.06.2011 r. odbyło się ostatnie przedwakacyjne szkolenie dla uczestników i uczestniczek projektu „Pracownia Wychowawcy”.  Do grupy dołączyły trzy nowe osoby.
Szkolenie z „Edukacji międzykulturowej” prowadzone przez parę trenerów mieszaną kulturowo, wzbogaciło wszystkich o nowe wiadomości i umiejętności.  
Uczestnicy i uczestniczki projektu dzięki udziałowi w warsztatach:
w obszarze wiedzy:
- poznali/ły pojęcia kultury, szoku kulturowego, akulturacji wymiarów kultury oraz podstawowe teorie dotyczące kultury
- poznali/ły mechanizm funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń
- poznali/ły zasady komunikacji międzykulturowej oraz strategie radzenia sobie z różnicami kulturowymi
- poznali/ły wymiary, cele oraz treści uczenia się międzykulturowego
- poznali/ły metody i techniki wykorzystywane w edukacji międzykulturowej, które następnie będą mogli/ły wykorzystać w swojej pracy
w obszarze umiejętności:
- będą potrafili/ły określić gdzie w programie nauczania pojawia się edukacja międzykulturowa
- będą umieli/ały zaaplikować poznane metody i wiedzę podczas organizacji wymian oraz wycieczek szkolnych
w obszarze postaw:
- będą widzieli/ały potrzebę obecności edukacji międzykulturowej w szkole.
Ona - Polka Katarzyna Szajda i On – Czech Ondrej Lochman para trenerów, która stworzyła niesamowitą atmosferę do pracy oraz wspólnej wymiany praktyk i poglądów w zakresie międzykulturowości.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze szkoleń.


Rekrutacja uzupełniająca do projektu!

opublikowane: 30 maj 2011, 02:44 przez Monika Czernik-Cichoń   [ zaktualizowane 30 maj 2011, 05:57 ]

TYLKO DO 2 CZERWCA 2011 r. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA! NIE CZEKAJ - ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej zaprasza nauczycieli z województwa śląskiego do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń: 
Pracownia Wychowawcy - cykl szkoleń dla nauczycieli/ek wychowawców/czyń z terenu woj. śląskiego.

-Jeżeli jesteś nauczycielem/ką w gimnazjum albo szkole ponadgimnazjalnej?

-Jeżeli chcesz wiedzieć jakie cechy powinien/powinna mieć dobry/a wychowawca/wychowawczyni?

-Jeżeli chcesz wiedzieć jak wychowywać uczniów/czennice do roli dobrego/rej obywatela/lki oraz wskazać im kierunek rozwoju?

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Projekt Pracownia Wychowawcy - cykl szkoleń dla nauczycieli/lek wychowawców/czyń z terenu woj. śląskiego realizowany jest przez Fundację IBRAS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Spójrz Inaczej" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 9.4 - wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. 

Zobacz jak przebiegały warsztaty do tej pory.

W Projekcie podzielonym na dwa etapy przewidziane zostały jeszcze warsztaty z tematyki wymienionej poniżej: 

ETAP PIERWSZY
Cykl szkoleń: 

Edukacja międzykulturowa (25h)
Skuteczna komunikacja z uczniami (30h) 
Prowadzenie zajęć z klasą metodami aktywnymi (20h)
Pokonywanie trudności w pracy z klasą (20) 
Podstawowy warsztat trenerski (30h)

Zajęcia obywać się będą w ośrodku na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo jako uzupełnienie wiedzy zdobytej na zajęciach osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość skorzystania z kursów e-learningowych. Przygotowany zostanie również portal edukacyjny, który będzie pełnił funkcję integrującą oraz będzie dawał możliwość wymiany. doświadczeń i materiałów w środowisku nauczycieli/lek zajmujących się społeczeństwem obywatelskim.

ETAP DRUGI
Seminaria prowadzone przez nauczycieli/ki biorących/e udział w projekcie.
Każda osoba biorąca udział w projekcie będzie zobowiązywana przeprowadzić seminarium dla nauczycieli/lek z własnej gminy. Za przeprowadzone seminarium przewidziane jest wynagrodzenie.

Uczestnicy/czki Projektu powinni:

- Posiadać zatrudnienie jako nauczyciel/ka w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej z terenu województwa śląskiego.
- Posiadać zameldowanie na terenie województwa śląskiego.
- Być zaangażowany/ną w procesy wychowawcze uczniów.
Preferowani będą nauczyciele/lki ze stażem pracy mniejszym niż 5 lat.


Ponadto, uczestnikom/czkom projektu zostanie udostępniony Portal Edukacyjny, na którym będą zamieszczane materiały edukacyjne oraz dydaktyczne dla nauczycieli/lek.
Aktywne uczestnictwo w projekcie zostanie potwierdzone CERTYFIKATEM.

Zgłoszenia w rekrutacji uzupełniającej do udziału w projekcie przyjmujemy do 2 czerwca 2011 roku!!

Poniżej dokumenty do pobrania.


Szkolenie majowe poświęcone Prawom Człowieka

opublikowane: 24 maj 2011, 03:41 przez Monika Czernik-Cichoń   [ zaktualizowane 24 maj 2011, 04:09 ]

Zespół praw i wolności, które zapewnione powinny być każdemu człowiekowi na całym świecie bez względu na rasę, płeć, wyznanie,  czy pochodzenie narodowe i społeczne itp. był tematem kolejnych warsztatów realizowanych w ramach projektu „Pracownia Wychowawcy”, które odbyły się w połowie maja (12-14.05.2011 r.).

Prawa człowieka, bo o nich mowa to prawa o charakterze moralnym, zbiór postulatów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, takich jak życie, godność, wolność, swobodny rozwój…

Co mają wspólnego z prawami człowieka: słońce, statek, sędziowie, zbroja…? Nie ma jednej definicji praw człowieka. Uczestniczki szkolenia dokonywały własnych porównań w tym zakresie. Podczas szkoleń zmierzyły się również z takimi zagadnieniami jak: dyskryminacja i jej rodzaje (problem poruszany m.in. w filmie „Niebieskoocy”, którego projekcja miała miejsce na warsztatach), system ochrony praw człowieka (wraz z zapoznaniem się z podstawowymi dokumentami), konflikt praw człowieka, stereotypy i uprzedzenia oraz prawa człowieka a kwestia ubóstwa.

Trzy dni warsztatów zostały spożytkowane bardzo efektywnie. Uczestniczki dowiedziały się w jaki sposób przekazywać wiedzę z dziedziny praw człowieka, jakie wykorzystać techniki pracy z grupą, aby sprzyjać kształtowaniu się w młodych ludziach postaw tolerancji i otwartości na różnorodność. 

Fotorelacja ze szkolenia 

Edukacja rozwojowa

opublikowane: 24 maj 2011, 03:36 przez Monika Czernik-Cichoń   [ zaktualizowane 24 maj 2011, 04:18 ]

Czym jest edukacja rozwojowa?

Jaka rolę pełnimy w świecie?

Jakie działania możemy realizować na rzecz bardziej sprawiedliwego, równego świata?

Jakie inicjatywy podejmować, aby nie wzmacniać stereotypów?

Na te oraz wiele innych pytań mogły odpowiedzieć sobie uczestniczki podczas szkolenia,  które miało miejsce w dniach 27-29 kwietnia 2011 r.

Celem szkolenia „Edukacja rozwojowa”, było nie tylko dostarczenie wiedzy na temat edukacji rozwojowej i jej metod, ale przede wszystkim zmotywowanie nauczycielek do wprowadzania edukacji globalnej do swoich szkół i kształcenia młodzieży w duchu odpowiedzialności za świat, w którym żyje.  

Zajęcia składały się z treningu merytorycznego, którego celem było przekazanie wiedzy teoretycznej oraz aktywnych warsztatów metodologicznych, w których zostały zaprezentowane i wykorzystane metody aktywnej pracy z młodzieżą.

W trakcie szkolenia poruszane były kwestie: idei na rzecz zrównoważonego rozwoju, praw człowieka, Milenijnych Celów Rozwoju, edukacji międzykulturowej, pokojowej oraz świadomego konsumeryzmu.

Szkolenie poprowadziły Anna Kudarewska oraz Anna Huminiak.

            Fotorelacja ze szkolenia

1-10 of 20