Aktualności‎ > ‎

Edukacja rozwojowa

opublikowane: 24 maj 2011, 03:36 przez Monika Czernik-Cichoń   [ zaktualizowane 24 maj 2011, 04:18 ]

Czym jest edukacja rozwojowa?

Jaka rolę pełnimy w świecie?

Jakie działania możemy realizować na rzecz bardziej sprawiedliwego, równego świata?

Jakie inicjatywy podejmować, aby nie wzmacniać stereotypów?

Na te oraz wiele innych pytań mogły odpowiedzieć sobie uczestniczki podczas szkolenia,  które miało miejsce w dniach 27-29 kwietnia 2011 r.

Celem szkolenia „Edukacja rozwojowa”, było nie tylko dostarczenie wiedzy na temat edukacji rozwojowej i jej metod, ale przede wszystkim zmotywowanie nauczycielek do wprowadzania edukacji globalnej do swoich szkół i kształcenia młodzieży w duchu odpowiedzialności za świat, w którym żyje.  

Zajęcia składały się z treningu merytorycznego, którego celem było przekazanie wiedzy teoretycznej oraz aktywnych warsztatów metodologicznych, w których zostały zaprezentowane i wykorzystane metody aktywnej pracy z młodzieżą.

W trakcie szkolenia poruszane były kwestie: idei na rzecz zrównoważonego rozwoju, praw człowieka, Milenijnych Celów Rozwoju, edukacji międzykulturowej, pokojowej oraz świadomego konsumeryzmu.

Szkolenie poprowadziły Anna Kudarewska oraz Anna Huminiak.

            Fotorelacja ze szkolenia

Comments