Aktualności‎ > ‎

Jak skutecznie komunikować się z uczniami?

opublikowane: 4 paź 2011, 07:46 przez Monika Czernik-Cichoń

Wrzesień to czas wytężonej pracy dla uczestników/czek naszego projektu nie tylko ze względu na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, ale również na czas aktywności na szkoleniach. We wrześniu udział w szkoleniach wymagał aż pięciodniowej obecności, w terminie 19-23.09.2011 r. miały miejsce warsztaty ze „Skutecznej komunikacji z uczniem” oraz pierwsza część warsztatów dotyczących „Prowadzenia zajęć z klasą metodami aktywnymi”. 

Szkolenie poprowadzili:

Jerzy Rządzki – pedagog, terapeuta, trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej, specjalista profilaktyki zachowań problemowych, doświadczony trener Nonviolent Comunication (Porozumienie bez Przemocy). Od wielu lat pracuje też z osobami dorosłymi prowadząc warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności wychowawczych, komunikacji i innych obszarów związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą

oraz  

Jakub Kołodziejczyk – psycholog, trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Szkolnej „Spójrz Inaczej”, posiada tytuł edukatora, Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od kilku lat prowadzi zajęcia o tematyce psychologicznej dla nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów, autor i realizator warsztatów poświęconych: systemowej profilaktyce, radzeniu sobie z zachowaniami agresywnymi uczniów, tworzeniu systemów zapobiegania agresji i przemocy w szkole, dyscyplinie w klasie i wielu innych.

Celem warsztatów ze skutecznej komunikacji było m.in. nabycie praktycznych  umiejętności komunikacyjnych w procesie nauczania. Nauczyciel w szkole ma za zadanie zainteresować uczniów lekcją, aby chętnie uczyli się przedmiotu. Każda z osób komunikujących się w szkole występuje jako nadawca lub odbiorca przekazów werbalnych i niewerbalnych. Wszyscy uczestnicy komunikacji mają swoje zalety, ale i wady, swoje słabości, przyzwyczajenia, nawyki, bagaż doświadczeń i przeżyć, które w bardzo istotny sposób wpływają na komunikację.

Podczas szkolenia uczestnicy/czki mogli/ły zapoznać się ze skutecznymi metodami komunikowania się nie tylko z uczniami, ale także z rodzicami, innymi nauczycielami oraz kadrą zarządzającą. 
W toku szkolenia trenowali/ły umiejętności zadawania pytań, udzielania motywującej informacji zwrotnej. Ćwiczenia praktyczne pomogły w przygotowaniu trafnych odpowiedzi dla trudnych rozmówców i uczyły unikania sporów i przedłużania niechcianych dyskusji, zwłaszcza z trudnym uczniem. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy/czki są w stanie rozwinąć w sposób krytyczny swoje własne zasady komunikacyjne w odniesieniu do swoich uczniów w połączeniu z ich procesem uczenia się.

Na warsztatach „Prowadzenia zajęć z klasą metodami aktywnymi” uczestnicy/czki mogli/ły zaobserwować i doświadczyć w jaki sposób prowadzić zajęcia z klasą, aby nie tylko były skuteczne, ale i atrakcyjne dla ucznia. Druga część warsztatów oraz kolejne i niestety ostatnie już szkolenie, odbędzie się w październiku. Serdecznie zapraszam wszystkich Uczestników i Uczestniczki projektu.

Zachęcamy do odwiedzenia galerii ze szkoleń. 

Comments