Aktualności‎ > ‎

Rekrutacja uzupełniająca do projektu!

opublikowane: 30 maj 2011, 02:44 przez Monika Czernik-Cichoń   [ zaktualizowane 30 maj 2011, 05:57 ]
TYLKO DO 2 CZERWCA 2011 r. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA! NIE CZEKAJ - ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej zaprasza nauczycieli z województwa śląskiego do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń: 
Pracownia Wychowawcy - cykl szkoleń dla nauczycieli/ek wychowawców/czyń z terenu woj. śląskiego.

-Jeżeli jesteś nauczycielem/ką w gimnazjum albo szkole ponadgimnazjalnej?

-Jeżeli chcesz wiedzieć jakie cechy powinien/powinna mieć dobry/a wychowawca/wychowawczyni?

-Jeżeli chcesz wiedzieć jak wychowywać uczniów/czennice do roli dobrego/rej obywatela/lki oraz wskazać im kierunek rozwoju?

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Projekt Pracownia Wychowawcy - cykl szkoleń dla nauczycieli/lek wychowawców/czyń z terenu woj. śląskiego realizowany jest przez Fundację IBRAS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Spójrz Inaczej" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 9.4 - wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. 

Zobacz jak przebiegały warsztaty do tej pory.

W Projekcie podzielonym na dwa etapy przewidziane zostały jeszcze warsztaty z tematyki wymienionej poniżej: 

ETAP PIERWSZY
Cykl szkoleń: 

Edukacja międzykulturowa (25h)
Skuteczna komunikacja z uczniami (30h) 
Prowadzenie zajęć z klasą metodami aktywnymi (20h)
Pokonywanie trudności w pracy z klasą (20) 
Podstawowy warsztat trenerski (30h)

Zajęcia obywać się będą w ośrodku na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo jako uzupełnienie wiedzy zdobytej na zajęciach osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość skorzystania z kursów e-learningowych. Przygotowany zostanie również portal edukacyjny, który będzie pełnił funkcję integrującą oraz będzie dawał możliwość wymiany. doświadczeń i materiałów w środowisku nauczycieli/lek zajmujących się społeczeństwem obywatelskim.

ETAP DRUGI
Seminaria prowadzone przez nauczycieli/ki biorących/e udział w projekcie.
Każda osoba biorąca udział w projekcie będzie zobowiązywana przeprowadzić seminarium dla nauczycieli/lek z własnej gminy. Za przeprowadzone seminarium przewidziane jest wynagrodzenie.

Uczestnicy/czki Projektu powinni:

- Posiadać zatrudnienie jako nauczyciel/ka w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej z terenu województwa śląskiego.
- Posiadać zameldowanie na terenie województwa śląskiego.
- Być zaangażowany/ną w procesy wychowawcze uczniów.
Preferowani będą nauczyciele/lki ze stażem pracy mniejszym niż 5 lat.


Ponadto, uczestnikom/czkom projektu zostanie udostępniony Portal Edukacyjny, na którym będą zamieszczane materiały edukacyjne oraz dydaktyczne dla nauczycieli/lek.
Aktywne uczestnictwo w projekcie zostanie potwierdzone CERTYFIKATEM.

Zgłoszenia w rekrutacji uzupełniającej do udziału w projekcie przyjmujemy do 2 czerwca 2011 roku!!

Poniżej dokumenty do pobrania.


ĉ
Monika Czernik-Cichoń,
30 maj 2011, 02:59
Ċ
Monika Czernik-Cichoń,
30 maj 2011, 02:59
Ċ
Monika Czernik-Cichoń,
30 maj 2011, 03:00
Comments