Aktualności‎ > ‎

Szkolenie majowe poświęcone Prawom Człowieka

opublikowane: 24 maj 2011, 03:41 przez Monika Czernik-Cichoń   [ zaktualizowane 24 maj 2011, 04:09 ]

Zespół praw i wolności, które zapewnione powinny być każdemu człowiekowi na całym świecie bez względu na rasę, płeć, wyznanie,  czy pochodzenie narodowe i społeczne itp. był tematem kolejnych warsztatów realizowanych w ramach projektu „Pracownia Wychowawcy”, które odbyły się w połowie maja (12-14.05.2011 r.).

Prawa człowieka, bo o nich mowa to prawa o charakterze moralnym, zbiór postulatów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, takich jak życie, godność, wolność, swobodny rozwój…

Co mają wspólnego z prawami człowieka: słońce, statek, sędziowie, zbroja…? Nie ma jednej definicji praw człowieka. Uczestniczki szkolenia dokonywały własnych porównań w tym zakresie. Podczas szkoleń zmierzyły się również z takimi zagadnieniami jak: dyskryminacja i jej rodzaje (problem poruszany m.in. w filmie „Niebieskoocy”, którego projekcja miała miejsce na warsztatach), system ochrony praw człowieka (wraz z zapoznaniem się z podstawowymi dokumentami), konflikt praw człowieka, stereotypy i uprzedzenia oraz prawa człowieka a kwestia ubóstwa.

Trzy dni warsztatów zostały spożytkowane bardzo efektywnie. Uczestniczki dowiedziały się w jaki sposób przekazywać wiedzę z dziedziny praw człowieka, jakie wykorzystać techniki pracy z grupą, aby sprzyjać kształtowaniu się w młodych ludziach postaw tolerancji i otwartości na różnorodność. 

Fotorelacja ze szkolenia 

Comments