Aktualności‎ > ‎

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz cateringu i udostępnienia sali szkoleniowej podczas cyklu szkoleń

opublikowane: 4 mar 2011, 09:39 przez Wojciech Sańko
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Procedurą wyboru wykonawcy w dniu 03.03.2011 r. spośród dostarczonych ofert spełniających wszystkie kryteria formalne, wybrano najkorzystniejszą ofertę dotyczącą zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz cateringu i udostępnienia sali szkoleniowej podczas cyklu szkoleń w ramach projektu „Pracownia Wychowawcy – cykl szkoleń dla nauczycieli/ek, wychowawców/czyń z terenu woj. śląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonała Komisja w składzie 3 osób spośród Członków Zarządu Fundacji Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej. Na podstawie Protokołu z posiedzenia Komisji oferta wybrana to:

Dom Wczasowy "Jawor" Sp. z o.o.

Ustroń, 43-450, ul. Wczasowa 51

www.jawor.ustron.pl

Wykonawca, którego oferta została wybrana został powiadomiony drogą poczty elektronicznej.