Aktualności‎ > ‎

Zapraszamy do udziału w projekcie „Specjalista ICT w edukacji szkolnej”

opublikowane: 21 mar 2011, 07:37 przez Wojciech Sańko   [ zaktualizowane 21 mar 2011, 08:32 ]


W imieniu placówki doskonalenia nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES, mamy przyjemność zaprosić nauczycieli z Państwa szkoły do wzięcia udziału w projekcie:

„Specjalista ICT w edukacji szkolnej”

dofinansowanego ze środków EFS w ramach Działania 9.4 PO KL - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, który będzie realizowany od maja 2011 r. do lutego 2012 r na terenie województwa śląskiego.

 

Dzięki uczestnictwu w projekcie nauczyciele staną się liderami rozwiązań ICT w Państwa szkole i regionie! Będą:

  • znali zasady działania: platformy edukacyjnej, generatora kursów e-learningowych, tablicy i tabletu multimedialnego,

  • wiedzieli, jakie możliwości dydaktyczne stwarzają ww. narzędzia,

  • potrafili realizować zajęcia za pomocą ww. narzędzi dla dzieci i dorosłych

  • potrafili korzystać z edukacji opartej na e-learningu w podnoszeniu własnych kwalifikacji

 

Uczestnikom projektu oferujemy:

  • 64 godzin zajęć stacjonarnych (zapewniamy noclegi i wyżywienie),
  • 64 godziny zajęć zdalnych (e-learningowych),
  • tradycyjne materiały szkoleniowe oraz edukacyjne zasoby e-learningowe,
  • nieodpłatny dostęp do platformy i generatora e-learningowego przez cały czas trwania projektu oraz po jego zakończeniu,
  • stałe wsparcie i koordynację pracy przez specjalistów w zakresie metodyki e-learningu
  • udostępnienie portalu edukacyjnego wspierającego ich aktywność i rozwój.

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane do dnia 31 marca br. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.specjalistaict.pl oraz pod nr telefonu 32 725 68 06 lub drogą mailowa:efs@grupasokrates.pl.

 

Projekt „Specjalista ICT w edukacji szkolnej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
działanie 9.4 POKL - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Kapitał LudzkiUnia Europejska

Więcej szczegółów na stronie internetowej projektu: