Najczęściej zadawane pytania

Do kogo skierowany jest projekt?

opublikowane: 24 lut 2011, 01:25 przez Wojciech Sańko

Projekt skierowany jest do nauczycieli/ek, wychowawców/czyń zatrudnionych w publicznej szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, znajdującej się na terenie woj. śląskiego. Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich nauczycieli/ki  bez względu na przedmiot nauczania. Poruszana na szkoleniach tematyka, może być sukcesywnie wykorzystywana na lekcjach wychowawczych.

Projekt  „Pracownia Wychowawcy dla nauczycieli/ek, wychowawców/czyń z terenu woj. śląskiego” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia
 i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kiedy i gdzie będą odbywać się szkolenia?

opublikowane: 24 lut 2011, 01:24 przez Wojciech Sańko   [ zaktualizowane 24 lut 2011, 01:25 ]

Cykl szkoleń odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej www.pw.ibras.org w zakładce (z lewej strony) HARMONOGRAM SZKOLEŃ.  Szkolenia odbywać się będą w formie kilkudniowych zjazdów, zazwyczaj w dni robocze. Zajęcia będą prowadzone w trybie całodniowym. Zjazdy obejmują okres od marca do października 2011 roku i łącznie składa się na nie 208 godzin szkoleniowych. Wszystkie szkolenia odbywać się będą na terenie woj. śląskiego. Obecnie, jesteśmy w trakcie wyboru ośrodka. Najpóźniej 4 marca 2011r. zostanie ogłoszona informacja nt. wyboru najkorzystniejszej z przesłanych nam ofert.

Kto będzie prowadził szkolenia?

opublikowane: 24 lut 2011, 01:23 przez Wojciech Sańko

Informacja nt. trenerów, którzy będą prowadzić szkolenia w ramach projektu znajduje się na stronie internetowej www.pw.ibras.org w zakładce NASI TRENERZY.

Trenerzy to profesjonaliści (psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy), osoby kompetentne i doświadczone w zakresie prowadzenia szkoleń metodami aktywnymi - w większości trenerzy z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków. Trenerzy współpracują na stałe z Fundacją IBRAS oraz Stowarzyszeniem „Spójrz Inaczej” które prowadzi również Ośrodek Szkolenia Nauczycieli "SPÓJRZ INACZEJ" będący niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

Czy udział w projekcie jest bezpłatny?

opublikowane: 24 lut 2011, 01:22 przez Wojciech Sańko

Tak, wszystkie działania prowadzone w ramach projektu „Pracownia Wychowawcy dla nauczycieli/ek, wychowawców/czyń z terenu woj. śląskiego” są bezpłatne. Organizator w pełni pokrywa koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń dla uczestników(trenerzy, zakwaterowanie i wyżywienie, materiały szkoleniowe). Nie pokrywa jedynie kosztów dojazdu na szkolenia. Dodatkowo, za przeprowadzone przez uczestników/czki seminaria dla 20 nauczycieli/urzędników w 2 etapie projektu, uczestnik/czka otrzyma wynagrodzenie.

Co daje mi udział w projekcie „Pracownia Wychowawcy dla nauczycieli/ek, wychowawców/czyń z terenu woj. śląskiego”?

opublikowane: 24 lut 2011, 01:15 przez Wojciech Sańko   [ zaktualizowane 24 lut 2011, 01:16 ]

Udział w projekcie pozwoli Państwu rozwinąć umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych poprzez edukację obywatelską, a także zdobyć wiedzę oraz umiejętności z zakresu tematyki społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka, edukacji międzykulturowej oraz edukacji rozwojowej. Tym samym, nabyta wiedza i umiejętności w w/w zakresie pozwoli na uatrakcyjnienie zajęć z uczniami (np. lekcji wychowawczej).

Oferujemy szkolenia, kursy e-learningowe ze scenariuszami zajęć, które można bezpośrednio zastosować na lekcjach wychowawczych.

Czy wkład własny wiąże się z jakimiś wydatkami szkoły?

opublikowane: 17 lut 2011, 04:04 przez Wojciech Sańko   [ zaktualizowane 24 lut 2011, 01:22 ]

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Wkład własny, o którym mowa jest konstrukcją formalną związaną z rozliczeniem projektu. 

Z punktu widzenia nauczyciela oraz szkoły nie ma żadnego wkładu finansowego

Po dostarczeniu do nas oświadczenia o stawce wynagrodzenia problem wkładu własnego nie istnieje dla nauczyciela, ani szkoły. 

Wkład własny był istotny przy układaniu harmonogramu szkoleń, z tego powodu większość szkoleń jest przewidziana w dni robocze.

Dla zainteresowanych:

Wkład własny oznacza to, że Jednostka Samorządu Terytorialnego (Organ Prowadzący: Gmina, Starostwo Powiatowe), kierująca pracownika do udziału w projekcie, nie ponosi wydatków na udział pracownika w szkoleniu. 

Zobowiązana jest natomiast do wniesienia wkładu własnego w formie bezgotówkowej - w postaci wynagrodzenia pracownika uczestniczącego w szkoleniu.

1-6 of 6