Do kogo skierowany jest projekt?

opublikowane: 24 lut 2011, 01:25 przez Wojciech Sańko

Projekt skierowany jest do nauczycieli/ek, wychowawców/czyń zatrudnionych w publicznej szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, znajdującej się na terenie woj. śląskiego. Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich nauczycieli/ki  bez względu na przedmiot nauczania. Poruszana na szkoleniach tematyka, może być sukcesywnie wykorzystywana na lekcjach wychowawczych.

Projekt  „Pracownia Wychowawcy dla nauczycieli/ek, wychowawców/czyń z terenu woj. śląskiego” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia
 i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Comments