Opis projektu‎ > ‎

Cele projektu

Celem głównym realizowanego projektu jest rozwój powszechnej edukacji obywatelskiej.

 
Zależy nam na tym by nauczyciele/lki potrafili wykorzystywać elementy nauczania obywatelskiego obywatelskiego swojej pracy z uczniami/czennicami. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy/czki będą mieli/łe okazję by:


  • Rozwinąć umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych poprzez edukację obywatelską 
  • Zdobyć wiedzę oraz umiejętności z zakresu tematyki społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka, edukacji międzykulturowej oraz edukacji rozwojowej.

Adresaci projektu

Uczestnik/czka Projektu musi spełniać łącznie następujące warunki: 
  • Posiada zatrudnienie jako nauczyciel/ka w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej z terenu województwa śląskiego
  • Posiada zameldowanie na terenie województwa śląskiego
  • Z własnej inicjatywy jest zainteresowany/a nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

W procesie rekrutacji brane będą pod uwagę kryteria dodatkowe: 
  • Wielkość miejsca gdzie ma siedzibę szkoła w której pracuje Kandydat/ka na uczestnik/czka Projektu                                        - preferowane będą osoby pracujące w ośrodkach z miejscowości do 25 tyś mieszkańców.
  • Staż pracy - preferowane będą osoby z max. 5-cioletnim stażem pracy
  • Motywacja do udziału w projekcie