Opis projektu‎ > ‎

Przebieg projektu

Projekt podzieliliśmy na dwa etapy oraz działania wspomagające. Każdy/a uczestnik/czka PRACOWNI WYCHOWAWCY weźmie udział w każdym z nich.

ETAP PIERWSZY

Cykl szkoleń: 

1. Warsztat wprowadzeniowo-motywacyjny (8h)
2. Prawa człowieka (25h) 
  • Edukacja międzykulturowa (25h)
  • Edukacja rozwojowa (25h) 
3. Skuteczna komunikacja z uczniami (30h) 
  • Prowadzenie zajęć z klasą metodami aktywnymi (20h)
  • Pokonywanie trudności w pracy z klasa 20h) 
4. Podstawowy warsztat trenerski (30h)

Zajęcia obywać się będą w ośrodku na terenie województwa śląskiego. 

Dodatkowo jako uzupełnienie wiedzy zdobytej na zajęciach osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość skorzystania z kursów e-learningowych. Przygotowany zostanie również portal edukacyjny, który będzie pełnił funkcję integrującą oraz będzie dawał możliwość wymiany doświadczeń i materiałów w środowisku nauczycieli/lek zajmujących się społeczeństwem obywatelskim.

ETAP DRUGI

Seminaria prowadzone przez nauczycieli/ki biorących/e udział w projekcie.

Każda osoba biorąca udział w projekcie będzie zobowiązywana przeprowadzić seminarium dla nauczycieli/lek z własnej gminy.

Za przeprowadzone seminarium przewidziane jest wynagrodzenie.