Złącznik do zapytania o cenę PW

Lp.

Pracownia Wychowawcy

liczba godzin szkolenia [łącznie]

termin szkolenia

ilość dni szkoleniowych - wynajem sali szkoleniowej
[min. 15 uczestników + 2 trenerów
 + 1 opiekun grupy]

ilość dni szkoleniowych - wyżywienie i katering
 [15 uczestników
 + 2 trenerów
 + 1 opiekun grupy]

ilość noclegów 
[15 uczestników
+ 2 trenerów
+ 1 opiekun grupy]

RAZEM noclegi
[ilość noclegów * liczba uczestników]

1

Warsztat wprowadzająco-motywacyjny – 8h

8

30.03.2011

1

1

2

36

2

Społeczeństwo obywatelskie – 25h

25

31.03-02.04.2011

3

3

2

36

3

Edukacja rozwojowa– 25 h

25

27-29.04.2011

3

3

2

36

4

Prawa człowieka – 25 h

25

12-14.05.2011

3

3

2

36

5

Edukacja międzykulturowa – 25 h

25

08-10.06.2011

3

3

2

36

6

Podstawowy warsztat trenerski – 30 h

30

27-29.08.2011

3

3

2

36

7

Prowadzenie zajęć z klasą metodami aktywnymi – 20 h

20

19-21.09.2011

3

3

2

36

8

Pokonywanie trudności w pracy z klasą – 20 h

20

22-23.09.2011

2

2

1

18

9

Skuteczna komunikacja z uczniami – 30 h

30

12-14.10.2011

3

3

2

36

 

RAZEM

178

 

24

24

17

306

W ofercie prosimy o uwzglądnienie całodziennego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) + 3 przerwy kawowe.