Zespół
                    Zespół realizujący projekt:

Anna Bednarska - absolwentka Politologii w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydz. Zam. w Chorzowie. Posiada doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz w pozyskiwaniu środków z PO FIO, zdobyte w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarach edukacji i polityki społecznej.
    
                anna.bednarska@ibras.org             Monika Czernik-Cichoń - absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizycznego na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ukończyła także Ekonomię w Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Obecnie uzupełnia kwalifikacje na studiach podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, PO FIO oraz Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego zdobyte kilkuletnią współpracą z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie edukacji.
Anna Klingsporn - absolwentka Instytutu Socjologii UAM, studentka studiów międzywydziałowych. Doświadczenie z zakresu badań społecznych zdobywała przy projektach badawczych pod kierunkiem prof. J. Tittenbruna. Koordynatorka projektów, trenerka. Zainteresowana tematyką trzeciego sektora oraz zagadnieniami społecznymi.
Martyna Markiewicz - absolwentka europeistyki na UAM w Poznaniu, związana z wieloma organizacjami pozarządowymi. Trenerka z dużym doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów z zakresu praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, odpowiedzialnej konsumpcji oraz edukacji globalnej (w tym w ramach projektów finansowanych przez MSZ). Absolwentka IX edycji Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Koordynatorka projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży, nauczycieli/ek, osób związanych z organizacjami pozarządowymi dotyczących m.in. kwestii ubóstwa, uwzględnia perspektywy praw człowieka we współpracy rozwojowej, przeciwdziałania dyskryminacji. Współorganizatorka obchodów Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu w Poznaniu. Członkini zarządu Instytutu Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej oraz Stowarzyszenia Dni Równości i Tolerancji w Poznaniu.

                martyna.markiewicz@ibras.org
Jacek Sańko - od wielu lat związany z organizacjami pozarządowymi. Współtwórca Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu na Podlasiu współpracującego z org. pozarządowymi oraz firmami odpowiedzialnymi społecznie. Współpracował ze Stowarzyszeniem „Przyjazna Szkoła” przy projekcie z 300 szkołami w całej Polsce. Współtworzy Fundację Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej pracując na rzecz uwspółcześnienia systemu edukacji w Polce tak, aby rozwijał ludzi (edukacja obywatelska w szkołach, aktywne metody nauczania i organizacji szkoły, innowacje edukacyjne).

jacek.sanko@ibras.orgWojciech Sańko – badacz, ewaluator. Studiował socjologię na uniwersytetach w Łodzi oraz Gdańsku oraz administrację publiczną w Olsztynie. Doświadczenie badawcze zdobywał przy projektach biznesowych takich jak praca w studio CATI w PBS DGA i prowadzenie badań Mystery Client dla sieci sklepów spożywczych. Zaangażowany w działania ewaluacyjne w sektorze pozarządowym. Współtworzy dział badawczy Instytutu Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej w Poznaniu, w ramach którego współrealizował badania: Wspólnie na rzecz integracji. Diagnoza preferencji, oczekiwań i potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Poznania oraz Diagnoza zasobów ludzkich wielkopolskich organizacji pozarządowych segmentu kultury.

wojciech.sanko@ibras.org
Ewelina Sławińska – absolwentka Policealnej Szkoły Policyjnej „AS” w Sosnowcu. Doświadczenie związane z pracą przy projektach zdobywała podczas kilkuletniej współpracy z ogólnopolską organizacją pozarządową działającą w zakresie edukacji. 
ewelina.slawinska@ibras.org